Każda sekunda, to szansa
na zmianę swojego życia

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Gaworzycach

ul. Okrężna 85,
59-180 Gaworzyce
telefon
76/ 8316-267
Formy pomocy