Aktualności

Akcja zima 2023/2024

20 lis 2023 07:11
AKCJA ZIMA 2023/2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach mając na uwadze szczególnie osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne zwraca się prośbą do mieszkańców Gminy Gaworzyce o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na wychłodzenie organizmu oraz o przekazywanie informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku ze zbliżającym się okresem zimowym.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach, na strychach oraz dworcach i przystankach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. W sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

REAGUJMY!

Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

Bezpłatny numer alarmowy – 112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach : 76 831 62 67