Aktualności

Dodatek osłonowy 2024

19 sty 2024 08:01
18 stycznia 2024 r. opublikowano Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 

Wnioski o dodatek osłonowy  można składać  do 30 kwietnia 2024 r. :
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego