Aktualności

Nowym projekct Fundacji Eudajmonia

20 lip 2021 12:07
Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji Eudajmonia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi, wyposażając ich w wiedzę i praktyczne umiejętności jak wspierać swoje dziecko z niepełnosprawnością, zwłaszcza z wykorzystaniem wsparcia dostępnego w Ośrodkach Czasowego Pobytu."