Aktualności

Przypominamy, że o dodatek gazowy można ubiegać się także w 2024 r.

27 cze 2024 11:06
W 2024 r. refundacją podatku VAT objęte są paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwa domowe, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024r.

 

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioskodawcą może być tylko członek gospodarstwa domowego z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, czyli osoba której dane wskazane są na fakturze.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury rozliczeniowe (nie prognozy), która dokumentują dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód ich zapłaty.

 

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:
 

• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe.
 

• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 

• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód z 2022r. W przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2024r. – obowiązuje dochód z 2023r.

 


Wnioski o dodatek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:00 – 15:00, wtorek w godzinach 8:00 – 16:00). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 759 10 94

Wzór wniosku do pobrania