Aktualności

Spotkanie "Cyberbezpieczeństwo - podstawowe metody ochrony danych cyfrowych"

12 cze 2024 14:06
Dnia 11.06.2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach w porozumieniu ze stowarzyszeniem "Najmilsi" w Gaworzycach zorganizował spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gaworzycach pn: "Cyberbezpieczeństwo - podstawowe metody ochrony danych cyfrowych". Problematyka spotkania została omówiona przez wykwalifikowanego specjalistę Pana Grzegorza Durczaka - przedstawiciela firmy "WISC". Podczas szkolenia zostały poruszone najważniejsze zasady jak uchronić się przed utratą danych lub