Aktualności

Spotkanie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

26 Oct 2023 09:10
Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaworzycach Anną Sochą zorganizował spotkanie dnia 23.10.2023 r. dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Gaworzyce na temat zmiany Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Dokonano analizy zadań i obowiązków służb działających na rzecz interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy domowej oraz poruszona została kwestia budowania współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy. Działanie ma na celu wsparcie specjalistów w pracy zawodowej w niesieniu pomocy  rodzinie dotkniętej przemocą domową.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez p. Marka Mudanta – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie - specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,  który posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaworzycach.