Aktualności

TELEOPIEKA - Rekrutacja do udziału w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów"

08 May 2023 11:05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, dzięki któremu możliwe będzie objęcie seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Gaworzyce tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką.

Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).

Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.

Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat i mają problemy związane
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Wniosek - Korpus Wsparcia Seniorów. PRAWIDŁOWY. 23.03.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa- prawidłowy24.03.2023 R.pdf

informacja na Korpus Wsparcia Seniora. docx.pdf

Zgłoszenia  przyjmowane w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach   ul. Okrężna 85,   tel. 76 831 62 67