Aktualności

WAŻNA INFORMACJA - DODATEK WĘGLOWY

17 lis 2022 12:11
Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 roku, wprowadziła możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy dodatek węglowy przysługuje gdy:

 

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, co potwierdzi przeprowadzony wywiad środowiskowy i którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła

 

* W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

 

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, na podstawie art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło kwalifikujące do przyznania dodatku węglowego

 

 

Termin składania wniosków: do 30.11.2022 r.

 

Wniosek można pobrać tutaj

Ustawa o dodatku węglowym:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego po nowelizacji z dnia 3.11.2022r.