Dane kontaktowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ul. Okrężna 85 98-560 Gaworzyce

 • Adres skrytki epuap: /gaworzycegops/domyslna
 • NIP: 693-12-46-522
 • Godziny otwarcia: 
  Poniedziałek 7.00 – 15.00
  Wtorek 8.00 – 16.00
  Środa 7.00 – 15.00
  Czwartek 7.00 – 15.00
  Piątek 7.00 – 15.00


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Anna Socha


Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Beata Dziadosz

 


Pomoc Admistracyjna

Milena Golonka

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wioletta Wilczak / Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego
Katarzyna Bielawska  / Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Pomoc Społeczna

Alina Wiśniowiecka-Ciosek  / Starszy Pracownik Socjalny
Wioletta Kruczek  / Pracownik Socjalny
Agata Blicharz - Janicka  / Pracownik Socjalny
Katarzyna Olech  / Opiekunka Środowiskowa
 • tel.: +48 76 831 62 67


Wspieranie Rodziny

Adrianna Gaik / Asystent rodziny