Pliki do pobrania

Formularze wniosków, druki i inne niezbędne dokumenty do pobrania.

Wnioski i zaświadczenia

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną

Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Oświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Deklaracja o wysokości dochodów 

Zaświadczenia o wysokości dochodów brutto

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia (300zł) dla obywateli Ukrainy 

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Załącznik do wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.

 

 

Uchwały i akty prawne

Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr 139/05 z dnia 28.04.2005 r. 

Uchwała Rady Gminy Gaworzyce w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pozostałe dokumenty / informacje

Informator za życiem

RODO