Program "Profilaktyka dobrego zachowania"

Realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „PROFILAKTYKA DOBREGO ZACHOWANIA” organizowanego dla rodzin z terenu Gminy Gaworzyce.

Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami wykonały  ozdoby świąteczne, wspólnie ubierali choinkę oraz uczestniczyli w sesji fotograficznej w tematyce Świąt Bożego Narodzenia, która miała służyć uwiecznieniu wspólnie spędzonych chwil dzieci i rodziców przy zaaranżowanej scenografii. 

Wizyta Mikołaja oraz wręczenie paczek świątecznych wyposażonych w książeczki edukacyjne, wpłynęła na świadomość dzieci i rodziców w dziedzinie dobrego zachowania. 

Podczas wręczenia paczek została przeprowadzona pogadanka na temat dobrego zachowania.


Program pt. „Czas dla Rodziny”

Pierwszy etap programu pt. „CZAS DLA RODZINY”  założył realizację warsztatów profilaktycznych online dla uczniów w Szkole Podstawowej w Gaworzycach. Było to działanie niwelujące skutki, które są powodem sieroctwa emocjonalnego, które coraz częściej jest zauważalne u dzieci i młodzieży. Brak czasu rodziców dla dzieci powoduje, że uciekają w różnego typu używki, nawiązują kontakty z osobami o złej opinii w środowisku, poszukują towarzystwa w sieci. Poprzez program „CZAS DLA RODZINY” przekazaliśmy prawidłowe normy zasad zachowania, jak spędzać czas wolny oraz poszerzyliśmy wiedzę na temat skutków sięgania po narkotyki, stosowania cyberprzemocy oraz pokazaliśmy, że dzieci nie są same ze swoimi problemami. Poprzez realizację pierwszego etapu programu wyposażyliśmy uczestników w podstawowe umiejętności jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i pogłębiliśmy wiedzę na temat uzależnień, stosowania przemocy i depresji. Poprzez program chcieliśmy dotrzeć do osób, które wołają pomocy z powodów osobistych „a nikt ich nie słyszy”. Przekazaliśmy, że w dzisiejszych czasach problemy z samooceną i depresją coraz częściej występują u nastolatków, dlatego też umożliwienie kontaktu młodzieży z specjalistą może zniwelować  skutki depresji takie jak samookaleczenie się czy próby samobójcze.

Warsztaty przeprowadzone w pierwszym etapie pogłębiły wiedzę uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, oraz pomogły przygotować uczniów do wielu trudnych sytuacji, wymagających asertywności, aby uniknąć zagrożenia związanego z zażywaniem narkotyków, które są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dodatkowo część dotycząca cyberprzemocy ukazała przemoc w sieci, gdyż w przeciwieństwie do przemocy fizycznej, nie zostawia śladów pojawiających się na ciele i nie widać jej gołym okiem, jednak psychika osoby skrzywdzonej poprzez nośniki elektroniczne  jest bardzo zraniona. Pokazaliśmy, że forma cyberprzemocy wiąże się z sekstingiem, hejtem oraz stalkingiem. Temat dotyczący depresji pomógł uczniom w diagnozie swoich emocji oraz jak sobie z nimi radzić i gdzie można otrzymać wsparcie.

Drugi etap programu pt. „CZAS DLA RODZINY” dotyczył przeprowadzonych warsztatów online dla rodziców. W warsztatach wzięło udział 10 rodzin z terenu Gminy Gaworzyce, które zmagają się z różnymi problemami. Celem drugiego etapu było pokazanie rodzicom jak wyglądają skutki braku czasu dla dzieci, jak prawidłowo powinno się spędzać czas wolny z rodziną oraz jak organizować drogocenny czas, aby spędzać go z najbliższymi. Przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych online dla rodziców pomogło przedstawić konsekwencje braku czasu rodziców dla dzieci oraz przedstawić różne  formy spędzania czasu wolnego  rodziców z dziećmi jak również wskazać prawidłową formę organizacji czasu codziennego, aby zapewnić dziecku podstawowe i niezbędne potrzeby

W ramach podsumowania drugiego etapu zostały wręczone 10 rodzinom materiały dydaktyczne zgrane na płyty CD, opracowane przez psychologa – psychoterapeutę oraz nagrody za udział w warsztatach. 

Trzeci etap programu pt. „CZAS DLA RODZINY” zachęcił społeczność Gminy Gaworzyce do uwiecznienia spędzania wspólnego wolnego czasu rodzinnego na fotografiach, które później wzięły udział w konkursie fotograficznym. Zgłoszenia były przyjmowane w formie elektronicznej a także można było dostarczyć wywołane zdjęcie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub do Urzędu Gminy Gaworzyce. Do konkursu fotograficznego zgłosiły się 4 rodziny spośród których powołana komisja konkursowa wytypowała trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie. 

Program został dofinansowany przez Fundację KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gminę Gaworzyce. 


Akcja "Serce"

Mieszkańcy Gminy Gaworzyce mogą regularnie udowadniać, że posiadają wielkie serca, ponieważ  w szybkim tempie zapełniają  wielokrotnie kosz w kształcie serca na nakrętki. Akcja ma na celu wsparcie osób z terenu Gminy Gaworzyce, które chorują na przewlekłe choroby.  

Zbieranie nakrętek do serca to połączenie dobrego z pożytecznym – dbałość o ekologię, podnoszenie świadomości prawidłowej segregacji odpadów, a jednocześnie niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Gminy Gaworzyce.

Wszelkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji spowodowanej chorobą członka rodziny, które są zainteresowane udziałem w akcji pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 76 8316 267 bądź adresem e-mail poczta@gopsgaworzyce.pl